Rezultate anticipate

Pentru recrutarea, selecţia şi managementul grupului ţintă:
- 1200 persoane recrutate din grupul ţintă
- 1200 chestionare de înscriere ce conţin: date personale, domeniul de interes pentru angajare şi nevoi de instruire.

 

Pentru informare, consiliere şi mediere profesională:
- 1200 persoane informate, consiliate şi mediate
- 1200 planuri individuale de acţiune elaborate
- 1200 aplicaţii practice de căutare a unui loc de muncă
- 120 de planuri de intervenţie pe grupuri de câte 10 persoane
- redactarea instrumentelor specifice pt căutarea unui loc de muncă şi participare la interviuri (CV, scrisori intenţie, etc.)

 

Pentru dezvoltarea competenţelor profesionale prin programe de formare profesională:
- 960 participanţi la programe de formare autorizate
- elaborarea materialor de suport pentru învăţare și redactarea a cel puţin 6 suporturi de curs
- realizarea modulelor practice
- elaborare chestionare evaluare cursanţi

 

Pentru integrarea pe piaţa muncii prin servicii de mediere şi plasare:
- 125 persoane angajate în termen de 6 luni de la participarea la instruire (angajare directă/ocupare pe cont propriu)
- organizarea a 2 seminarii interactive şi 2 evenimente de tip Bursa Locurilor de Muncă