Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului
Creşterea ratei de ocupare la nivelul regiunilor de implementare (Nord-Vest şi Nord-Est) prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a 1200 de persoane: persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată (tineri şi adulţi).

Obiectivele specifice
1. Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a unui număr de 1200 persoane prin activităţi individualizate de informare, consiliere şi mediere.
2. Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 960 de persoane prin participarea la cursurile de formare şi specializare profesională.
3. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin integrarea / reintegrarea pe piaţa muncii a unui număr de 125 persoane în termen de 6 luni de la participarea la activităţile proiectului.