Activitatile proiectului

Managementul proiectului:
crearea cadrului organizaţional, întocmirea metodologiei de lucru, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării activităţilor proiectului, activităţi specifice procesului de management

 

Recrutarea, selecţia şi managementul grupului ţintă:
recrutarea participanţilor, selecţia grupului ţintă, înscrierea participanţilor, managementul grupului ţintă pe parcursul participării la activităţile proiectului

 

Informare, consiliere şi mediere profesională:
elaborare chestionare pentru consiliere individuală şi de grup, aplicaţii practice de căutare a unui loc de muncă, elaborarea planurilor individuale de instruire şi dezvoltare, îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a 1200
persoane, oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, punerea în legătură a persoanelor din grupul ţintă cu angajatorii.

Dezvoltarea competenţelor profesionale prin programe de formare profesională şi certificare competenţe: analiza necesităţilor de formare, derularea procesului şi procedurilor de autorizare a cursurilor de tip iniţiere, calificare, specializare/perfecţionare, elaborare conţinut programe formare profesională, realizarea acţiunilor necesare pentru organizarea programelor de formare, evaluarea programelor de formare şi monitorizarea programelor de formare, furnizarea propriuzisă a programelor de formare, inclusiv organizarea examenelor iniţiale şi finale, programe suplimentare pentru certificare de competenţe dobândite pe căi nonformale/informale.

 

Integrare pe piaţa muncii prin servicii de mediere şi plasare:
realizarea analizei parcursului şi progresului înregistrat de către fiecare persoană în urma participării la activităţile proiectului, dezvoltarea şi menţinerea reţelelor cu actori relevanţi la nivel local şi regional (angajatori), furnizarea serviciilor specializate şi individualizate de mediere, integrarea profesională pe piaţa muncii, respectiv ocuparea persoanelor prin plasare la locul de muncă.